Cé mhéid a chosnaíonn an ceadúnas CDL i Miami? - Gach anseo

Cuanto Cuesta La Licencia Cdl En Miami

Cad é an costas a bhaineann le CDL a fháil i Miami Florida? .

Gearrann an Rannán um Cheadúnú Tiománaithe na táillí CDL Florida seo a leanas faoi láthair ar cheadúnais tiomána tráchtála agus ar dhoiciméid ghaolmhara:

 • Ceadúnas Tiománaí Tráchtála (bunaidh nó athnuachan): $ 75.
 • Formhuinithe: $ 7 an ceann.
 • Tástáil Scrúdaithe Eolais: $ 10.
 • Scrúdú Tástála Scile: $ 20.

Is féidir faisnéis oifigiúil maidir le conas ceadúnas tiomána tráchtála Florida a fháil ag Leathanach CDL ón Roinn Florida um Shábháilteacht Ardbhealaigh agus Mótarfheithiclí.

Anseo is féidir leat an scrúdú ceadúnais CDL a íoslódáil i Spáinnis.

Conas a gheobhaidh tú ceadúnas tiomána tráchtála i Florida?

Conas ceadúnas CDL Florida a fháil

Ceanglais le cur i bhfeidhm: Caithfidh ceadúnas oibreora agus riachtanais fís pas a bheith ag gach iarratasóir ar cheadúnas tiomána tráchtála. Caithfidh iarratasóirí a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad. Má tá siad faoi bhun 21 bliana d’aois, beidh siad teoranta d’oibriú intrastate amháin.

Cead foghlama coinníollach - Sula dtéann siad ar aghaidh chuig an gcuid CDL den phróiseas, caithfidh gach duine atá ag lorg CDL nua cead foghlaimeora coinníollach a fháil. Ligeann CLP duit cleachtadh a dhéanamh ar thiomáint ar bhóithre poiblí le sealbhóir cáilithe CDL ag taisteal leat. Chun ceann a fháil teastaíonn uait:

 • Ceadúnas tiomána Florida a bheith agat.
 • Pas na tástálacha eolais cuí.
 • Pas tástáil radhairc.
 • Cruthúnas aitheantais agus cónaithe a sholáthar. Is dócha gurb é do cheadúnas tiomána reatha é, ach déan seiceáil le hoifig na Rannóige um Cheadúnú Tiománaithe chun a chinntiú go bhfuil siad ag teastáil.
 • Faomhadh an scrúdú leighis ar Rannán na gCeadúnas Tiomána.
 • Seol le haghaidh athbhreithnithe ar thaifead tiomána. Beidh do thaifead tiomána le 10 mbliana anuas faoi réir athbhreithnithe.
 • Íoc an táille chomhfhreagrach.

Tar éis duit na riachtanais uile don CLP agus tréimhse feithimh 14 lá a chomhlánú go rathúil, féadfaidh tú do CDL a thuilleamh tríd an Tástáil Scileanna Tiomána Feithicle a dhéanamh; na gealltanais:

 • Tástálacha cigireachta feithiclí.
 • Tástálacha rialuithe bunúsacha.
 • Tástáil tiomána tráchtála praiticiúil.

Téigh go leathanach na Láithreáin Scileanna CDL Stát Florida le haghaidh liosta de shuíomhanna tástála.

Cé a cheanglaítear le ceadúnas CDL Florida?

Teastóidh CDL uait chun aon cheann de na feithiclí seo a leanas a oibriú:

Teastaíonn formhuinithe chun dúbailtí / triples, umair, paisinéirí agus ábhair ghuaiseacha a thiomáint.

Riachtanais Leighis chun Ceadúnas CDL Florida a Fháil

Ní mór do gach tiománaí feithicle tráchtála i dtráchtáil idir-stáit le huasráta meáchain feithicle níos mó ná 10,000 punt Deimhniú bailí Scrúdaitheora Leighis (Teastas ME) a ​​fháil agus a choinneáil. Caithfidh sealbhóirí CDL Florida cóip dá dTeastas ME a sholáthar dá SDLA.

Féin-dheimhniú

Ní mór do gach sealbhóir CDL i Florida a dhearbhú dá nGníomhaireacht um Cheadúnú Tiománaithe Stáit (SDLA) nach n-oibríonn siad ach go bhfuil súil acu oibriú go tráchtála i 1 as 4 chatagóir fhéideartha lena CDL. Tugtar féin-dheimhniú ar an bpróiseas seo. Is iad na ceithre chatagóir:

Ceanglais na trialach

Tá duine cáilithe go fisiciúil chun CMV a dhéanamh má bhraitheann an duine sin: Ar dtús guth cogar éigean sa chluas is fearr ag cúig throigh ar a laghad le háise éisteachta a úsáid nó gan é nó má dhéantar tástáil air trí úsáid a bhaint as feiste closmhéadrach , níl aon chaillteanas éisteachta ar an meán sa chluas is fearr níos mó ná 40 deicibeil ag 500Hz, 1000Hz, agus 2,000Hz le nó gan áis éisteachta nuair a dhéantar an fheiste closmhéadrach a chalabrú go Caighdeán Náisiúnta Mheiriceá Z24.5-1951.

Riachtanais físe

Caithfidh tú na riachtanais radhairc seo a leanas a chomhlíonadh:

Ceanglais brú fola

 1. Ba chóir go mbeadh do bhrú fola faoi bhun 140/90.
 2. Caithfear Hipirtheannas Céim 1, brú fola idir 140/90 - 159/99: deimhniú leighis 1 bhliain, a athnuachan gach 12 mhí.
 3. Hipirtheannas céim 2, brú fola idir 160/100 - 179/109: Deimhniú leighis 3 mhí. Dícháiliú iomlán mura bhfuil sé faoi smacht tar éis 3 mhí, go dtí go mbeidh sé rialaithe. Beidh sé riachtanach athnuachan a dhéanamh gach 12 mhí.
 4. Ní mór Hipirtheannas Céim 3, Brú Fola ag 180/110 nó Thuas - Dícháiliú Uathoibríoch, deimhniú 6 mhí a luaithe a bhíonn brú fola faoi smacht, a athnuachan gach 6 mhí.
 5. Is féidir brú fola a rialú le cógais nó gan é.

Tástáil fuailíse

Déanfar tástáil ar do shampla fuail i saotharlann le haghaidh fola, siúcra agus próitéine, a d’fhéadfadh fadhbanna sláinte i bhfolach a léiriú.

Easnaimh fhisiciúla

Ní mór do thiománaithe le laigí corpartha, a théann i bhfeidhm ar a gcumas CMV a oibriú go sábháilte, athraitheas a fháil ó stát Florida atá le ceadú chun tiomáint ar bhonn tráchtála. Ní mór an doiciméad athraitheachta a iompar leis an tiománaí tráchtála nuair a bhíonn mótarfheithicil tráchtála á oibriú aige. Cineál speisialta éagsúlachta is ea Measúnú Feidhmíochta Scileanna (SPE) a theastaíonn do thiománaithe a bhfuil géaga millte nó in easnamh orthu (mar shampla, lámh nó méar, lámh, cos nó cos). Ní mór do thiománaithe a bhfuil géaga in easnamh orthu, má tá siad incháilithe, deimhniú SPE a fháil. Caithfidh an tiománaí tráchtála an deimhniú SPE a bheith aige i gcónaí.

Maidir leis an gClár um Measúnú Feidhmíochta Scileanna (SPE)

Tá an clár Measúnaithe Feidhmíochta Scileanna ann do thiománaithe CMV a bhíonn ag tiomáint i dtráchtáil idir-stáit. Ligeann deimhniú SPE do thiománaithe a bhfuil géaga in easnamh nó millte orthu CMV a thiomáint ar fud línte stáit má tá an gléas próistéiseach ceart feistithe orthu (agus á gcaitheamh acu), agus is féidir leis an tiománaí an cumas an trucail a thiomáint go sábháilte a thaispeáint trí ghníomhaíochtaí iomlána ar agus lasmuigh de. . Má éiríonn leis an tiománaí Tástáil Feithicil Tráchtála Florida, gheobhaidh siad deimhniú SPE. Thar na blianta, bhronn FMCSA níos mó ná 3,000 deimhniú SPE ar leoraithe a léirigh gur féidir leo tiomáint go sábháilte ar mhórbhealaí an náisiúin.

Toiliú intuigthe le haghaidh tástála alcóil

Meastar gur thoiligh aon duine a bhfuil CDL Florida aige le tástálacha a éilíonn stát Florida nó aon stát nó dlínse maidir le hiarratas a dhéanamh a bheith faoi thionchar substainte rialaithe nó ag úsáid alcóil, a bheith faoi thionchar alcóil, nó aon cheann a thomhas tiúchan alcóil nó láithreacht alcóil a bhrath, agus é ar dualgas, nó ag oibriú, nó faoi rialú fisiceach feithicle tráchtála. Tá toiliú intuigthe agus tú ag tiomáint mótarfheithicil tráchtála.

Drugaí ar oideas

Cé go bhfuil oideas dlíthiúil ag an tiománaí, féadfar é / í a dhícháiliú dá bhféadfadh an cógas drochthionchar a imirt ar chumas an tiománaí CMV a thiomáint go sábháilte.

Sealbhóirí CDL ag aistriú go Florida ó stát eile

Déanfaimid ceadúnas tiomána tráchtála lasmuigh den stát nó Ceanada a mheaitseáil. Mar sin féin, beidh ar iarratasóir lasmuigh den stát a bhfuil formhuiniú ábhair ghuaiseacha air iarratas a dhéanamh arís ar fhormhuiniú ábhair ghuaiseacha, lena n-áireofar seiceálacha cúlra, scrúduithe iomchuí, agus táillí.

Baill mhíleata a bhfuil CDL míleata acu

Ní mór d’iar-chustaiméirí míleata nó míleata a iarrann CDL a eisiúint mar gheall ar cháilíochtaí taithí le linn seirbhíse míleata:

Níl an t-arm díolmhaithe anois ach na tástálacha scileanna a dhéanamh. Caithfear an próiseas a chríochnú agus caithfear an CDL a eisiúint laistigh de 120 lá ón scaradh ón tseirbhís. Is féidir an Teastas Díolúine ón bhFoirm Tástála Scile Pearsanra Míleata a sholáthar don chliant.

Rudaí a theastaíonn uait a fháil faoin gceanglas maidir le deimhniú leighis

Ceanglaítear leis na Rialacháin Chónaidhme um Shábháilteacht Mótar-Iompróir ar gach sealbhóir Ceadúnais Tiomána Tráchtála deimhniú a dhéanamh leis an nGníomhaireacht um Cheadúnú Tiománaithe Stáit i gceann de na ceithre chatagóir thíos sula n-eisítear nó sula ndéantar CDL a eisiúint.

Ní mór dóibh siúd a dheimhníonn i dtráchtáil interstate nó intrastate neamh-eiscthe (Catagóir A nó C) a chinntiú go bhfuil a ndoiciméad leighis ar chomhad leis an ngníomhaireacht eisiúna stáit agus go bhfanann siad reatha. Mura ndéantar cáipéisíocht bhailí mhíochaine a chur i láthair, nuair a éilítear sin, diúltófar eisiúint nó athnuachan CDL. Mura ndéantar an cháipéisíocht leighis reatha a choinneáil ar chomhad, féadfar dícháiliú ó CDL.

 • Interstate gan eisceacht : Oibrím nó tá súil agam oibriú i dtráchtáil idir-stáit agus éilítear orm deimhniú leighis cónaidhme a choinneáil. (Cárta míochaine ag teastáil)
 • Interstate eiscthe : Oibrím nó tá súil agam oibriú i dtráchtáil idir-stáit, ach bím rannpháirteach go heisiach in oibríochtaí a cháilíonn mé don eisceacht seachas an riachtanas deimhniú leighis cónaidhme a choinneáil.
 • Laistigh den stát neamh-eiscthe - Oibrím nó tá súil agam gnó a dhéanamh laistigh den stát amháin agus éilítear orm riachtanais deimhniúcháin leighis stát Florida a chomhlíonadh. (Cárta míochaine ag teastáil)
 • Intrastado seachasuado : Oibrím nó níl súil agam go n-oibreoidh mé ach i dtráchtáil intrastate, ach bím rannpháirteach go heisiach in oibríochtaí a cháilíonn mé cé is moite de riachtanais deimhniúcháin leighis stáit Florida.

Ní féidir le sealbhóirí CDL díolúine a éileamh a thuilleadh ó cheanglais deimhniúcháin leighis toisc nach bhfuil siad ag feidhmiú faoi láthair i dtráchtáil interstate nó intrastate neamh-eiscthe. Mura bhfuil siad san áireamh go sonrach i gcatagóirí B nó D thuas, caithfidh siad a ndeimhniú leighis nó a n-íosghrádú go ceadúnas neamhthráchtála.

Nóta : Má dhéanann tú féin-dheimhniú i gcatagóir atá díolmhaithe ó na riachtanais deimhniúcháin leighis (Catagóir B nó D) agus má athraíonn tú go cineál oibríochta neamh-dhíolmhaithe (Catagóir A nó C), ní mór duit athdheimhniú a dhéanamh sa chatagóir chuí agus cruthúnas a chur i láthair deimhniú bailí míochaine chun gníomhartha forfheidhmithe féideartha a sheachaint.

Scoileanna Cdl i Miami

Scoil Cdl miami Institiúid Trucking & Teicniúil Cathrach

398 NE 79th St. Miami, FL 33138 An Scoil CDL

7900 NW 27TH Avenue, Spás D-3 Miami, FL 33147 Ionad Oideachais Lochanna Miami

5780 NW 158th St. Lochanna Miami, FL 33014 Rannán Aosaigh Ionad Oideachais Miami Lakes

5780 NW 158th St. Lochanna Miami, FL 33014 Scoil Tiomána Teicniúil agus Gluaisrothar CDL

14420 NW 107th Ave. Gairdíní Hialeah, FL 33018 Coláiste Teicniúil Sheridan

5400 Sheridan St. Hollywood, FL 33021 Ionad Teicniúil Sheridan

20251 Bóthar Stirling Pines Pembroke, FL 33332

Clár ábhair