Cé mhéid a thuilleann fear míleata i SAM?

Cu Nto Gana Un Militar En UsaBain Triail As Ár N -Ionstraim Chun Fadhbanna A Dhíchur

Cé mhéid a thuilleann fear míleata i SAM? Tá an tuarastail in Arm na Stát Aontaithe raon ó a meán ó $ 31,837 go $ 115,612 gach bliain . Is iad fostaithe Arm na SA a bhfuil post an Phríomhoifigigh Faisnéise (CIO) acu a thuilleann an chuid is mó le meánphá bliantúil de $ 121,839 , cé go dtuilleann fostaithe leis an teideal Private First Class den Arm, Coisithe (Coisithe Éadrom) níos lú le meánphá bliantúil de $ 24,144 .

Cé mhéid a íocann an t-arm? Tuarastal, riachtanais agus tuairisc poist

Cé mhéid a thuilleann saighdiúir Meiriceánach? . Tá go leor le tairiscint ag gairme in arm na SA. Má tá gairm agat ar mhaith leat a shaothrú, is dócha go bhfuil clár oiliúna ag an Arm dó agus ní gá duit íoc as. Nuair a chríochnóidh tú na cúrsaí oiliúna, beidh post agat ar feadh an tsaoil, gan aon fhéidearthacht go n-éireoidh go geal leat.

Cur síos ar an obair

Tá thart ar 190 speisialtacht slí bheatha mhíleata ag Arm na Stát Aontaithe do shaighdiúirí liostáilte. Tá na 190 post seo roinnte ina dhá chatagóir: misin comhraic agus tacaíocht do shaighdiúirí sa chomhrac. I measc na speisialtachtaí tá an coisithe clasaiceach go róil mar chripteolaithe, teangeolaithe, innealtóirí, cór comhartha, póilíní míleata, agus bainistíocht airgeadais.

Riachtanais oideachais

Ní mór d’iarratasóir Arm na SA dioplóma ardscoile, GED a bheith aige, nó a bheith ag freastal ar scoil ard faoi láthair. In éagmais na riachtanais oideachais seo a chomhlíonadh, mhol an tArm cláir chun cabhrú le hiarratasóirí dioplóma ardscoile nó a macasamhail a fháil.

A luaithe a ghlactar le hiarratasóir, sannfar iad do cheann de na campaí MOS le haghaidh oiliúna breise.

Faigheann gach saighdiúir ar dualgas gníomhach bunphá. Rangaíonn an tArm a chuid saighdiúirí ó E1 go E6. Tuilleann E1nna a bhfuil níos lú ná dhá bhliain taithí acu tuarastal bliantúil de $ 19,660 . Tá an tuarastal beagán níos ísle le linn na chéad cheithre mhí de sheirbhís.

Mar sin féin, níl sa bhun-tuarastal ach tús phacáiste cúitimh iomlán an Airm. Má éilíonn an sannadh ort maireachtáil as an bpost, tá liúntais chostais mhaireachtála ag an Arm. Ina measc seo tá cúiteamh breise as costais mhaireachtála, béilí, éide agus gluaiseacht.

Níos fearr fós, cuireann an tArm na mílte dollar i mbónais liostála le haghaidh scileanna áirithe. Mar shampla, féadfaidh oibreoir trealaimh throm tógála bónas de $ 5,000 . Tá anailísí faisnéise comharthaí a léirmhíníonn cumarsáid eachtrach incháilithe le haghaidh bónas liostála ó $ 15,000 . Más maith leat cócaireacht, is é an bónas do chócairí $ 12,000.

Tionscal agus tuarastail

Faigheann saighdiúirí a bhfuil scileanna nó dualgais speisialta acu le rioscaí agus freagrachtaí breise pá speisialta. Mar shampla, tá rialaitheoirí comhraic agus teagascóirí skydiving incháilithe le haghaidh íocaíochta míosúla breise ó $ 75 agus $ 450 . Faigheann saighdiúirí a shanntar do cheantair bhochta le droch-choinníollacha maireachtála idir 50 agus 150 dollar in aghaidh na míosa níos mó.

An bhfuil tú líofa i dteanga iasachta? Íocfaidh an tArm bónas de $ 6,000 in aghaidh na bliana agus suas $ 1,000 in aghaidh na míosa do theangacha a mheastar a bheith ríthábhachtach don arm.

Faigheann fir aeir, pearsanra liachta agus tumadóirí cúiteamh míosúil breise freisin.

Blianta taithí

Méadaíonn an buntuarastal de réir mar a ardaíonn saighdiúirí trí na céimeanna agus go bhfaigheann siad níos mó blianta taithí.

Tosaíonn tuarastal E1 Príobháideach le tuarastal de $ 19,960 agus fanann sé mar an gcéanna le sé bliana de thaithí.

Tosaíonn E2 príobháideach beagán níos airde ag $ 22,035 , ach fanann sé mar an gcéanna le linn sé bliana de thaithí.

Éiríonn an taithí níos tábhachtaí le Rang a hAon Príobháideach E3. Tuilleann E3 le dhá bhliain de thaithí tuarastal de $ 23,173 . Ach méadaíonn an tuarastal bunúsach seo go $ 26,122 tar éis sé bliana.

Tá an buntuarastal níos tarraingtí do Chorporal E4, Sáirsintí E5, agus Sáirsintí Foirne E6.

Bhuaigh Sáirsint Foirne E6 le dhá bhliain de thaithí $ 30,557 . Méadaíonn an méid seo go $ 38,059 tar éis sé bliana de thaithí.

Agus gan amhras tá scor den arm ar cheann de na pleananna is fearr atá ar fáil. Féadfaidh tú dul ar scor tar éis 20 bliain de sheirbhís le pinsean bunaithe ar chéatadán de do thuarastal bunúsach. Samhlaigh má chuaigh tú isteach san Arm ag aois 18. D’fhéadfadh sé dul ar scor ag aois óg 38 agus tá blianta fada fós fágtha aige chun an oiliúint a fuair sé ón Arm a úsáid chun gairm eile a shaothrú san earnáil phríobháideach.

Treocht nó dearcadh fáis poist

Is annamh a laghdaíonn an t-éileamh ar phearsanra míleata. Tá sé de chuspóir buan ag an arm leibhéal leordhóthanach fórsaí a choinneáil chun bagairtí agus coinbhleachtaí a throid, a dhíspreagadh agus a shárú ag an am céanna. Nuair a bhíonn an geilleagar go maith, caithfidh an tArm dul san iomaíocht le cuideachtaí príobháideacha d’iarrthóirí cáilithe. In aimsir an chogaidh, caithfidh gach brainse den arm níos mó saighdiúirí a earcú.

I mbeagán focal, beidh poist ar fáil ag an Arm i gcónaí agus beidh níos mó earcach ag teastáil uaidh.

Is daoine tarraingteacha iad dul isteach san Arm, ioncam maith a thuilleamh, sainoiliúint a fháil, agus clúdach sláinte agus míochaine saor in aisce a fháil ar bhealach ar feadh an tsaoil chun rath agus slándáil airgeadais. Bealach tarraingteach le dul is ea na costais arda a bhaineann le dul chuig an gcoláiste.

Pá míleata 101: Cé mhéid a thuilleann tú?

Is féidir leis an iliomad teidlíochtaí pá míleata do bhaill na seirbhísí faoi éide a bheith mearbhall, fiú sáraitheach. Cinneann roinnt fachtóirí an méid iarbhír pá a fhaigheann ball seirbhíse: céim chomhalta seirbhíse, speisialtacht mhíleata, fad seirbhíse, suíomh sannta, cleithiúnaithe, stádas imlonnaithe agus suíomh, agus go leor eile. In ainneoin na ndeacrachtaí, áfach, ní mór do theaghlaigh mhíleata catagóirí agus méideanna na híocaíochta agus na gceart a thuiscint d’fhonn cinntí eolasacha a dhéanamh faoi phleanáil airgeadais dá dteach.

Tosaímid le míniú ar chuid de na téarmaí a chloiseann tú i bplé ar phá míleata. A. ceart is íocaíocht nó sochar é atá údaraithe le dlí. Tá baill mhíleata i dteideal de réir dlí cineálacha éagsúla pá, chomh maith le sochair áirithe, go háirithe cúram leighis. Cúiteamh míleata rialta go ginearálta tagraíonn sé don teaglaim de tuarastail agus buntáistí arb ionann é agus pá míleata agus tuarastail shibhialta. Is éard atá i bpá míleata a pá bunúsach agus cineálacha éagsúla pá speisialta . Is éard is liúntais ann íocaíochtaí a chuirtear ar fáil do riachtanais shonracha, amhail bia nó foscadh, nuair nach soláthraíonn an rialtas iad.

Tá níos mó ná 40 cineál pá míleata ann

Tá níos mó ná 40 cineál pá míleata ann, ach ní fhaigheann formhór na mball seirbhíse ach cúpla cineál éagsúil le linn a ngairmeacha beatha. Tá an Ráiteas Ceadúnais agus Tuilleamh (LES) de taispeánann ball seirbhíse na tuarastail agus na liúntais a fhaigheann sé. Is iad na cineálacha íocaíochtaí agus fóirdheontais is minice a fhaightear ná an tuarastal bunúsach, an liúntas cothaithe bunúsach (BAS) agus an liúntas bunúsach tithíochta (BAH).

An tuarastal bunúsach

is é atá sa chuid is mó de chúiteamh ball seirbhíse. Tá sé struchtúrtha de réir céim an chomhalta seirbhíse agus na mblianta seirbhíse. Is gnách go dtiocfaidh méaduithe tuarastail míleata i bhfeidhm i mí Eanáir gach bliain agus socraíonn an Chomhdháil iad bunaithe ar mhéaduithe tuarastail san earnáil shibhialta. I roinnt blianta, soláthraítear arduithe breise breise do bhaill seirbhíse de chéimeanna áirithe agus blianta seirbhíse. Le blianta beaga anuas, bhí méaduithe pá míleata níos mó ná an meánmhéaduithe sibhialta.

An Liúntas Cothaithe Bunúsach (BAS)

is liúntas neamh-inúsáidte é atá beartaithe chun costas béilí an chomhalta seirbhíse a fhritháireamh. Déantar an ráta BAS a choigeartú go bliantúil bunaithe ar chostas an bhia. Faigheann gach oifigeach an liúntas céanna, $ 175.23 in aghaidh na míosa i 2004. Faigheann an chuid is mó de phearsanra liostáilte an BAS rialta de $ 254.46. Caithfidh pearsanra atá liostáilte in oiliúint bhunúsach ithe i gceaintíní rialtais agus dá bhrí sin ní fhaigheann siad BAS.

An Liúntas Bunúsach do Thithíocht (BAH)

is liúntas neamh-incháinithe é chun costais tithíochta a fhritháireamh. Cinntear méid an BAH de réir céim, sannadh róil, agus láithreacht (nó easpa) bhaill an teaghlaigh. Cailleann baill seirbhíse a bhfuil cónaí orthu i dtithíocht faoi úinéireacht an rialtais, cibé acu i mbeairic, suanliosanna nó i dtithe teaghlaigh, a liúntas tithíochta.

Cinntear BAH trí shuirbhé ar chostais tithíochta i ngach pobal de réir mhéid an teaghlaigh atá ainmnithe mar an gcaighdeán do gach raon. Is é an caighdeán reatha a úsáidtear chun BAH a chinneadh le haghaidh E-5, mar shampla, teach baile dhá sheomra leapa.

Íocaíochtaí agus liúntais a bhaineann le cur chun feidhme

Nuair a imlonnaítear baill seirbhíse, faigheann siad íocaíochtaí agus liúntais bhreise bunaithe ar a suíomh imlonnaithe, fad a n-imscartha, agus cibé an bhfuil teaghlach acu nó nach bhfuil. Áirítear ar tháillí agus liúntais chur chun feidhme:

 • Íoctar Sochar Scaradh Teaghlaigh (FSA) le linn tréimhsí fada deighilte teaghlaigh. Is é $ 250 an méid reatha FSA in aghaidh na míosa.
 • An pá le contúirt go luath Tá sé ann do bhaill seirbhíse atá ag fónamh laistigh de chrios naimhdeach tine / contúirteach atá le teacht go hoifigiúil. Is é $ 225 an ráta reatha in aghaidh na míosa.
 • Cúitíonn íocaíocht as dálaí maireachtála deacra baill seirbhíse a shanntar do stáisiúin dhleachta áirithe a mheastar a bheith deacair. Tá an méid bunaithe ar an suíomh.
 • Íoctar costais taistil, lena n-áirítear íocaíochtaí as costais theagmhasacha, le baill seirbhíse i roinnt imscaradh.

Íocaíochtaí agus liúntais eile

Féadann d’oifig airgeadais áitiúil faisnéis bhreise a sholáthar faoin iliomad íocaíochtaí agus liúntais speisialta eile atá ar fáil in imthosca speisialta nó do bhaill seirbhíse a chomhlíonann feidhmeanna áirithe. I measc roinnt samplaí d’íocaíochtaí agus bónais speisialta tá: ach níl siad teoranta dóibh:

 • Cuidíonn an Liúntas Tithíochta Thar Lear (OHA) le híoc as costas na tithíochta lasmuigh den bhunáit i dtíortha iasachta. Tá OHA bunaithe ar shuíomh an taisc.
 • Íoctar an Liúntas um Chostas Maireachtála (COLA) chun cabhrú le costas maireachtála níos airde i gceantair áirithe sna Stáit Aontaithe agus thar lear.
 • Féadfar Pá Dreasachta Sannta a thairiscint do bhaill seirbhíse a mhealladh chun sannadh a ghlacadh nó a leathnú i mbilléid atá deacair a líonadh ag áiteanna áirithe.
 • Is é an pá dreasachta dleachta guaise do thascanna áirithe lena n-áirítear obair scartála, seirbhís eitilte, nochtadh d’earraí tocsaineacha áirithe, agus spéire. Tá an méid bunaithe ar mhéid na híocaíochta.
 • Cuirtear liúntas éadaí ar fáil do gach ball seirbhíse nuair a théann siad isteach san arm. Faigheann pearsanra liostáilte liúntas cothabhála éadaí athsholáthair bliantúil a athraíonn de réir Seirbhíse agus inscne.
 • Tá pá eitilte, pá tumadóireachta, pá farraige, agus pá seirbhíse fomhuirí, chomh maith le bónais ghairmiúla do phearsanra míochaine, i measc na n-íocaíochtaí atá deartha chun baill seirbhíse a chúiteamh ar mhisin áirithe a bhfuil scileanna áirithe acu agus iad a choinneáil san arm.
 • Tá pá druileála do bhaill an Gharda Náisiúnta agus an Chúltaca bunaithe ar bhlianta seirbhíse, speisialtacht mhíleata, agus grád pá.
 • Cuirtear bónais liostála agus ath-liostála ar fáil chun freastal ar riachtanais earcaíochta agus coinneála seirbhíse. Is féidir iad a íoc go bliantúil, uair amháin, nó mar mhéid seasta a scaiptear thar roinnt blianta.

Is féidir leis na himpleachtaí cánach a bhaineann le híocaíochtaí agus tascanna míleata éagsúla a bheith casta agus deacair a thuiscint. Tá roinnt cineálacha cúitimh mhíleata incháinithe agus níl cuid eile. Riail ordúil úsáideach is ea má mheastar go bhfuil an focal a íoctar sa teideal sa Teidlíocht, is é sin, Bunphá, meastar gur ioncam inchánach é mura bhfuil an ball seirbhíse ag fónamh i gcrios comhraic ainmnithe saor ó cháin.

Má tá an ball seirbhíse i gcrios comhraic, tá an t-ioncam go léir a thuilleann baill liostáilte saor ó cháin, lena n-áirítear bónais sannadh agus ath-liostála. Ní fhéadfaidh oifigigh ach an méid is comhionann leis an ráta pá liostáilte míosúil is airde móide a bPá Contúirt Láithreach de $ 225. a eisiamh ó cháin ioncaim. Má tá an focal fóirdheontas sa teideal sa teidlíocht, is é sin, de ghnáth ní bhíonn fóirdheontas bunúsach do thithíocht incháinithe.

Léiríonn an sampla seo a leanas an íocaíocht mhíosúil agus an chaoi a ngearrtar cáin ar an íocaíocht sin le haghaidh E-3 le teaghlach, nuair a imlonnaítear í chun na hIaráice óna stáisiún dualgais in Ft. Lewis, nite:

Garnish: $ 1,585.50 bun-tuarastal + $ 254.46 BAS + $ 903 BAH = $ 2,742.96 san iomlán (níl ach BAS agus BAH saor ó cháin)

Imscaradh san Iaráic: $ 1,585.50 Bun-Thuarastal + $ 254.46 BAS + $ 903 BAH + $ 250 Liúntas Scaradh Teaghlaigh + $ 225 Íocaíocht Contúirt Láithreach + $ 100 Íocaíocht Táille Cruatan Eacnamaíochta + $ 105 Táillí Laethúla Sealadacha le haghaidh Costais Theagmhasacha = $ 3,422.96 (gach cáin saor)

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis íocaíochta

MyPay, seirbhís bunaithe ar an ngréasán ó DFAS , soláthraíonn sé faisnéis íocaíochta cothrom le dáta 24 uair sa lá do bhaill na seirbhíse míleata, fostaithe sibhialta DoD, pinsinéirí míleata, agus pinsinéirí. Is féidir an suíomh MyPay, a bhfuil rochtain air trí uimhir PIN, a úsáid freisin chun athruithe seoltaí a dhéanamh, foirmeacha W-2 a athbhreithniú, nó chun ranníocaíochtaí leis an gClár Coigiltis Coigiltis Míleata a choigeartú.

Toisc gur féidir Ceadúnas agus Ráiteas Ioncaim (LES) an chomhalta seirbhíse a fheiceáil tríd an suíomh slán seo, tá MyPay an-úsáideach do go leor teaghlach míleata le linn imscaradh. Is minic a sholáthraíonn baill seirbhíse a gcuid faisnéise PIN dá gcéile, ar féidir leo rochtain a fháil ar an LES trí MyPay. Ansin faigheann na céilí amach gur féidir leo cabhrú níos fearr le hairgeadas an teaghlaigh a bhainistiú fad a bhíonn an ball seirbhíse ar shiúl.

Acmhainní pá míleata

Chun na táblaí reatha maidir le Pá Bunúsach agus Íocaíochtaí agus Liúntais Eile a fheiceáil, tabhair cuairt ar an Seirbhís chuntasaíochta agus airgeadais an cosaint (DFAS) agus cliceáil ar Eolas faoi Íocaíocht Mhíleata.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar shaincheisteanna cánach a théann i bhfeidhm ar an arm, déan teagmháil le d’Oifigeach Cúnaimh Dlí Míleata áitiúil nó féach leathanach acmhainní na bhFórsaí Armtha ag Suíomh Gréasáin na Seirbhíse Ioncaim Inmheánaí.

Ba chóir do dhaoine a bhfuil ceisteanna acu faoina dtuarastal míleata seiceáil lena n-oifig airgeadais mhíleata áitiúil ar dtús. Is féidir leo teagmháil a dhéanamh freisin le: An tSeirbhís Airgeadais Cosanta agus Cuntasaíochta, Ionad Cleveland / ROCAD, Bosca Poist 99191, Cleveland, OH 44199-2058. Faigh uimhreacha gutháin saor ó dhola agus faisnéis teagmhála eile do gach seirbhís mhíleata ag www.dfas.mil . Maidir leis an nGarda Cósta, glaoigh ar (800) 772-8724 nó (785) 357-3415.

Clár ábhair