Conas ceadúnas a fháil le haghaidh cúram lae

Como Obtener Licencia Para Daycare

Is féidir le cúram lae a bheith ina rogha gairme deacair ach fiúntach. Cé go roghnaíonn go leor daoine infheistíocht a dhéanamh i gcúram lae traidisiúnta, is fearr le daoine eile cúram leanaí a sholáthar ina dtithe féin. Beag beann ar an tsamhail ghnó a roghnaíonn tú, beidh ort a bheith ceadúnaithe sular féidir leat tosú ag tabhairt aire do leanaí.

Déan cinneadh ar do mhúnla gnó

Tá dhá phríomh-mhúnla gnó ann do phlandlann. Is é an chéad cheann ionad cúraim leanaí, an dara ceann ná teach cúraim leanaí teaghlaigh:

Ionad Cúraim Leanaí:

Is é atá in ionad cúraim leanaí ná go measann go leor daoine gur oibríocht thraidisiúnta cúraim leanaí é. Feidhmíonn an t-ionad i spás tráchtála, mar choimpléasc oifige, éadan stórais, nó fiú foirgneamh ar leithligh. I roinnt cásanna, tógann ionaid chúraim lae spás oibríochta ar cíos i séipéal, scoil nó foirgneamh pobail, mar áiseanna ceantair páirce.

Féadfaidh na hionaid seo neamhbhrabúis nó brabús a oibriú. Is fostaithe iad baill foirne de ghnáth, le leibhéil éagsúla údaráis atá comhghaolmhar lena gcuid oideachais agus taithí ghairmiúil. Níl sé neamhghnách do na hionaid freastal ar an iliomad leanaí, ar féidir iad a ghrúpáil i ranganna ar leithligh bunaithe ar aois.

Baile Cúraim Leanaí Teaghlaigh:

Cuireann an coincheap seo, ar a dtugtar cúram leanaí sa bhaile nó sa bhaile freisin, cúram leanaí ar fáil i dteach príobháideach. Soláthraíonn an tiarna talún agus baill eile den teaghlach an cúram, cé go bhféadfadh roinnt soláthraithe cúraim leanaí oibrithe breise a fhostú chun cúnamh a sholáthar.

Ní hionann dintiúir oideachais na soláthraithe cúraim, cé go gceanglaítear orthu siúd a oibríonn agus a oibríonn i dtithe ceadúnaithe cúraim leanaí teaghlaigh roinnt oiliúna a bheith acu i CPR, garchabhair agus i bhforbairt leanaí de réir mar a éilíonn dlíthe ceadúnaithe stáit.

A. soláthraí cúraim leanaí ag an De ghnáth soláthróidh an baile cúram do líon beag leanaí, a bhféadfadh leanaí nó garpháistí an tsoláthraí a bheith san áireamh ann. Tá sé seo den chuid is mó mar gheall ar theorainneacha spáis, ach go minic is pointe díola é do go leor tuismitheoirí a bhraitheann go soláthróidh soláthróir cúraim leanaí measúil cúram níos indibhidiúla dá leanaí.

Déan taighde ar riachtanais stáit agus áitiúla

Braitheann na cineálacha ceadúnas, deimhnithe agus ceadanna a bheidh ag teastáil uait chun ionad cúram lae a oibriú ar an tsamhail ghnó a roghnaíonn tú. Nuair a bheidh cinneadh déanta agat ar mhúnla gnó, beidh ort tosú ag déanamh taighde ar na riachtanais cheadúnaithe agus cheadaithe. Ar ámharaí an tsaoil, soláthraíonn gníomhaireachtaí rialtais agus neamhrialtasacha cuid mhaith cúnaimh d’oibreoirí cúraim lae. Tá sé seo toisc go bhfuil géarghá le cúram leanaí ar ardchaighdeán sna Stáit Aontaithe.

In a lán stát, ceadaíonn an roinn seirbhísí teaghlaigh nó seirbhísí daonna soláthraithe cúraim lae. Mar sin féin, b’fhéidir go bhfaighidh tú amach go bhfuil na riachtanais cheadúnaithe d’ionaid chúraim leanaí agus do thithe cúraim leanaí teaghlaigh an-difriúil, agus an chéad cheann acu i bhfad níos déine ná an ceann deireanach.

Is féidir le d’oifig áitiúil Riarachán um Ghnólachtaí Beaga treoir a sholáthar maidir le conas do ghnó cúram lae a oscailt. Féadann an SBA tú a threorú chuig gníomhaireachtaí ceadúnaithe, athbhreithniú a dhéanamh ar bhuneilimintí an chreidiúnaithe, agus tacaíocht a sholáthar chun plean gnó a fhorbairt agus maoiniú a fháil do do ghnó nua.

Ceadúnais, ceadanna agus nósanna imeachta eile

Ní hionann an próiseas ceadúnaithe agus creidiúnúcháin chun ionad cúraim leanaí nó ionad cúraim lae teaghlaigh a oscailt de réir dlínse, ach tá roinnt riachtanas comónta ann:

Ceadúnú

Teastaíonn ceadúnas gnó ar a laghad ón dá rogha cúraim leanaí. De ghnáth, eiseoidh gníomhaireacht leasa leanaí stáit nó seirbhísí daonna an ceadúnas riachtanach. Ina theannta sin, is féidir le rialtas cathrach ceadúnas gnó a eisiúint d’ionaid chúraim leanaí agus do sheirbhísí cúraim lae baile.

Uimhir Aitheantais Fostóra

Má tá sé ar intinn agat fostaithe a fhostú, beidh ort iarratas a dhéanamh ar Uimhir Aitheantais Fostóra (EIN). Sannann an IRS na huimhreacha seo gan aon chostas. Tá an próiseas iarratais gearr agus is féidir é a chríochnú ar líne

Ceadanna foirgnimh agus sláinte

Ní bheidh tú in ann do ghnó a oscailt go dtí go ndéanfar iniúchadh ar do theach nó ar do shaoráid. I gcás soláthraí cúraim lae baile, is próiseas simplí é seo ina ndéanann cigire do theach a sheiceáil le haghaidh glaineachta, guaiseacha sábháilteachta féideartha, agus brathadóirí dóiteáin oibre. Os a choinne sin, b’fhéidir go mbeidh ar ionaid chúraim leanaí ilchigireachtaí a dhéanamh ar gach córas tógála, lena n-áirítear sreangú leictreach agus pluiméireacht.

Seiceáil Cúlra

ní mór duit féin agus d’aon duine a oibríonn i do ghnó seiceáil cúlra ciontóra choiriúil agus gnéis a chur isteach. Má tá teach cúraim lae teaghlaigh á oibriú agat, bíodh a fhios agat go gcaithfidh duine ar bith a chónaíonn i do theach, déagóirí óga san áireamh, dul faoi na seiceálacha cúlra seo, fiú mura mbeidh siad ag obair duit.

Scrúduithe míochaine

D’fhéadfadh sé go n-éileodh dlíthe ceadúnaithe cúraim leanaí ort féin agus ar d’fhoireann dul faoi scrúduithe míochaine agus a bheith suas chun dáta ar do chuid imdhíontaí.

Oideachas

Athraíonn dlíthe stáit ar na riachtanais oideachais d’úinéirí cúraim lae, stiúrthóirí agus fostaithe. Bí ag súil go n-iarrfar cruthúnas ar do dhintiúir oideachais, mar shampla athscríbhinní, le linn an phróisis iarratais.

Oiliúint

Éilíonn go leor stát ar oibrithe cúraim leanaí oiliúint atá ceadaithe ag an stát a chur i gcrích maidir le hathbheochan cardashoithíoch, garchabhair, codladh sábháilte do leanaí, chomh maith le dlíthe éigeantacha mí-úsáide tuairiscithe. D’fhéadfadh bunchúram leanaí agus forbairt a bheith san áireamh in oiliúint eile.

Faigh do cheadúnas cúram lae

Braithfidh an éascaíocht atá agat do cheadúnais agus do cheadanna a fháil den chuid is mó ar do mhúnla gnó. Cé gur gnách go mbíonn ceadúnú do thithe cúraim leanaí teaghlaigh simplí, ní gnách go mbíonn sé amhlaidh i gcás ionad.

Léirítear sampla den difríocht seo i ndlíthe agus i rialacháin Illinois: Ní mór do sholáthraithe cúraim leanaí teaghlaigh próiseas simplí seiceálacha cúlra coiriúil, oiliúint i gcúram leanaí agus cruthúnas árachais, oideachas agus oiliúint ar chúram leanaí a chur i gcrích. Nuair a bheidh an páipéarachas in ord, tá iniúchadh baile sceidealta. Má tá gach rud in ord, eisítear ceadúnas.

Is ábhar difriúil é cúram lae a oscailt agus féadfaidh fiontraithe a bheith ag súil le próiseas fada casta. Sanntar ionadaithe ceadúnaithe d’iarratasóir; Teastaíonn méid suntasach doiciméadaithe, mar aon le cigireachtaí foirgnimh an-sonrach agus dintiúir oideachais fostaithe agus príomhoidí a fhíorú. Caithfear riachtanais chuimsitheacha sceidealaithe, lena n-áirítear gníomhaíochtaí a oireann d’aois agus pleananna béile cothaitheach, a chomhlíonadh.

Socraíonn gach stát a riachtanais cheadúnaithe féin, ach is dócha go bhfaighidh tú bearna de chastacht shuntasach idir ionaid chúraim leanaí agus cúram tí teaghlaigh. Ba chóir duit a bheith ar an eolas freisin go bhféadfadh go mbeadh ceanglais ag rialtais cathrach atá níos déine fós ná dlíthe agus rialacháin stáit.

Roghanna saincheadúnais cúram leanaí

Rogha eile seachas ionad cúraim leanaí a oscailt leat féin is ea saincheadúnas a cheannach. Soláthraíonn saincheadúnais cúram lae plean gnó, oiliúint, brandáil agus acmhainní eile duit chun do ghnó a thosú. Ina theannta sin, is féidir le saincheadúnais cúnamh a sholáthar chun suíomh oiriúnach a fháil, chomh maith leis na próisis cheadúnaithe agus cheadaithe.

Cé go dtugann saincheadúnais go leor buntáistí, go háirithe d’úinéir an ghnó gan taithí, is féidir leo a bheith an-chostasach freisin. Ina theannta sin, beidh ort cinneadh a dhéanamh an bhfuil tú sásta próisis agus cleachtais an saincheadúnais a ghlacadh seachas ionad cúraim leanaí a bhunú a léiríonn do chuid smaointe agus luachanna.

Clár ábhair