Is Saoránach Meiriceánach mé agus ba mhaith liom ceist a chur ar mo thuismitheoirí

Soy Ciudadano Americano Y Quiero Pedir Mis PadresBain Triail As Ár N -Ionstraim Chun Fadhbanna A Dhíchur

Is Saoránach Meiriceánach mé agus ba mhaith liom ceist a chur ar mo thuismitheoirí

Achainí leanaí saoránach ar thuismitheoirí, Tabhair leat do thuismitheoirí chuig na Stáit Aontaithe.

An bhfuil mé incháilithe?

Más saoránach de chuid na S.A. tú agus má tá tú 21 bliana d’aois ar a laghad , tá tú incháilithe a iarraidh go mbeidh do thuismitheoirí ina gcónaí agus ag obair go buan sna Stáit Aontaithe. Mar urraitheoir do thuismitheora, caithfidh tú a thaispeáint gur leor d’ioncam teaghlaigh chun tacú le do theaghlach agus do thuismitheoirí 125% nó níos mó os cionn leibhéal bochtaineachta na SA do mhéid do theaghlaigh. Le haghaidh tuilleadh sonraí maidir le conas an riachtanas ioncaim seo a chomhlíonadh, féach Conas Mionnscríbhinn Tacaíochta do Bhall Teaghlaigh a Chomhdú.

Más buanchónaitheoir dleathach tú, níl tú incháilithe a iarraidh go mbeadh do thuismitheoirí ina gcónaí agus ag obair go buan sna Stáit Aontaithe.

An próiseas

Is saoránach eachtrach é inimirceach (ar a dtugtar buanchónaitheoir dleathach freisin) ar tugadh an phribhléid dó maireachtáil agus oibriú go buan sna Stáit Aontaithe. Caithfidh do thuismitheoirí dul trí phróiseas ilchéimeanna chun a bheith ina n-inimirceach. Ar dtús, ní mór do Sheirbhísí Saoránachta agus Inimirce na Stát Aontaithe (USCIS) achainí inimirceach a chomhdaíonn tú do do thuismitheoirí a cheadú.

Sa dara háit, caithfidh an Roinn Stáit uimhir víosa inimirceach a thabhairt do do thuismitheoirí, fiú má tá siad sna Stáit Aontaithe cheana féin. Ar an tríú dul síos, má tá do thuismitheoirí go dlíthiúil sna Stáit Aontaithe cheana féin, féadfaidh siad a iarraidh go mbeidh tú dul i dtaithí ar stádas buanchónaitheora . Má tá siad lasmuigh de na Stáit Aontaithe, cuirfear in iúl dóibh dul chuig Consalacht Áitiúil na Stát Aontaithe chun an próiseas víosa inimirceach a chur i gcrích.

Faigh uimhir víosa inimirceach

Má cheadaítear an achainí ar víosa inimirceach, beidh uimhir víosa inimirceach ar fáil láithreach do do thuismitheoirí.

Ceadúnas oibre

Ní gá do thuismitheoirí iarratas a dhéanamh ar chead oibre a luaithe a ligtear isteach iad mar inimircigh lena víosa inimirceach nó nuair a bheidh siad ceadaithe cheana féin chun coigeartú a dhéanamh ar stádas buanchónaitheora. Mar chónaitheoir buan dleathach, caithfidh do thuismitheoirí Cártaí Buanchónaitheoirí a fháil (ar a dtugtar go coitianta ‘Cártaí Glasa’ ) a léireoidh go bhfuil sé de cheart acu maireachtáil agus obair sna Stáit Aontaithe go buan. Má tá do thuismitheoirí lasmuigh de na Stáit Aontaithe anois, gheobhaidh siad stampa pas nuair a thiocfaidh siad chuig na Stáit Aontaithe. Taispeánfaidh an stampa seo go bhfuil cead acu oibriú go dtí go gcruthófar Cárta Buanchónaitheora.

Má tá do thuismitheoirí sna Stáit Aontaithe agus má rinne siad iarratas ar choigeartú go stádas buanchónaitheora (tríd an bhFoirm a chur isteach I-485 , Iarratas ar Chlárú Cónaithe Buan nó Coigeartú Stádas), incháilithe iarratas a dhéanamh ar chead oibre fad a bheidh a gcás ar feitheamh. Ba chóir do thuismitheoirí an Foirm I-765 iarratas a dhéanamh ar chead oibre.

Conas Urraíocht a dhéanamh ar an gCárta Glas do Thuismitheoirí

Más saoránach de chuid na SA tú atá ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar chárta glas do do thuismitheoirí, lean na céimeanna thíos.

Céim 1: Achainí inimirce a chomhdú don tairbhí (i.e. a thuismitheoirí).

 • Cuir an Foirm I-130 do gach tuismitheoir. Teastaíonn iarratas ar leithligh do gach tuismitheoir a bhfuil tú ag déanamh urraíochta air.
 • Cuir isteach Táille Iarratais ar Inimirce Cárta Glas $ 420 USD.
 • Ag brath ar ualach oibre an ionaid seirbhíse USCIS is infheidhme, féadfaidh sé 3 mhí nó níos mó a thógáil.

Má tá na tuismitheoirí lasmuigh de na Stáit Aontaithe. Agus an I-130 ceadaithe, cuirfear do thuismitheoirí ar an eolas agus iarrfar orthu freastal ar an agallamh le cárta glas ag an gconsalacht iomchuí SAM is gaire i do thír dhúchais. Caithfear an t-agallamh a sceidealú agus d’fhéadfadh go mbeadh scrúdú leighis ag teastáil uaidh. Caithfidh tuismitheoirí an táille a íoc agus freastal ar an agallamh. Má éiríonn go maith le gach rud, tabharfar víosa inimirce (cárta glas) dóibh. Ar theacht isteach sna SA dó, seachadfaidh oifigeach inimirce an stampa dóibh ag an gcalafort iontrála (POE) agus laistigh de chúpla lá gheobhaidh sé an cárta glas plaisteach a sheachadtar chuig a sheoladh poist sna SA.

Má tá na tuismitheoirí i láthair i SAM cheana féin, Féadfaidh siad an Achainí Inimirce I-130 agus an Coigeartú Stádas (AOS), I-485, a chomhdú le chéile. Léigh tuilleadh faoi Coigeartú Stádas.

Doiciméid riachtanacha

Mar chuid den iarratas ar chárta glas do do thuismitheoirí, iarrfar ort cáipéisíocht tacaíochta áirithe a chur isteach le d’iarratas. Ag brath ar an tuismitheoir, féadfaidh an cháipéisíocht riachtanach a bheith éagsúil. Le haghaidh sonraí, féach an tábla thíos.

Má tá tú ag iarraidh do ... Caithfidh tú:
MáthairFoirm I-130 Cóip de do theastas breithe le d’ainm agus ainm do mháthar Cóip de do phas nó do dheimhniú eadóirseachta S.A. Mura rugadh tú sna Stáit Aontaithe.
DaidFoirm I-130 Cóip de do theastas breithe le d’ainm agus ainmneacha an dá thuismitheoir Cóip de do phas nó do dheimhniú eadóirseachta S.A. Mura rugadh tú sna Stáit Aontaithe Cóip de theastas pósta sibhialta do linbh A thuismitheoirí.
Athair (agus rugadh tú as pósadh agus ní raibh d’athair dlisteanaithe roimh do 18ú breithlá)Foirm I-130 Cóip de do theastas breithe le d’ainm agus ainm d’athar Cóip de do phas nó do theastas eadóirseachta S.A. Mura rugadh tú sna Stáit Aontaithe Fianaise ar nasc mothúchánach nó idir tú féin agus d’athair sular phós tú nó cas 21, cibé acu is túisce
Athair (agus rugadh tú as pósadh agus rinne d’athair a dhlisteanú roimh do 18ú breithlá)Foirm I-130 Cóip de do theastas breithe le d’ainm agus ainm d’athar Cóip de do phas nó do theastas eadóirseachta S.A. Mura rugadh tú sna Stáit Aontaithe Fianaise go raibh tú dlisteanaithe roimh do bhreithlá 18 mbliana trí phósadh do bhitheolaíoch tuismitheoirí, dlíthe do stáit nó do thíre (breithe nó cónaithe), nó dlíthe stáit nó tíre d’athar (breithe nó cónaithe)
LeasathairFoirm I-130 Cóip de do theastas breithe le hainmneacha do thuismitheoirí bitheolaíocha Cóip de do phas nó do theastas eadóirseachta S.A. Mura rugadh tú sna Stáit Aontaithe Cóip de theastas pósta sibhialta do linbh d’athair bitheolaíoch do leasathair nó do leasmháthair ag taispeáint gur tharla an pósadh roimh do 18ú breithlá Cóip d'aon fhoraithne cholscartha, teastas báis, nó foraithne neamhnithe chun a thaispeáint gur cuireadh deireadh go dlíthiúil le haon phósadh a rinne d’athair nádúrtha nó leasathair.
Athair altramaFoirm I-130 Cóip de do theastas breithe Cóip de do phas nó do dheimhniú eadóirseachta S.A. Mura rugadh tú sna Stáit Aontaithe Tharla cóip dheimhnithe den deimhniú uchtála ag rá an uchtála níos luaithe ag casadh 16 Ráiteas a thaispeánann na dátaí agus na háiteanna a bhfuil tú chónaigh tú le do thuismitheoirí

Coinnigh i gcuimhne: Má tá ainm do thuismitheoirí athraithe, caithfidh tú cruthúnas ar an athrú ainm dlíthiúil a áireamh go héigeantach (mar shampla deimhniú pósta, foraithne colscartha, foraithne uchtála, ordú cúirte maidir le hainm a athrú, srl.)

Céim 2: Comhlánaigh Foirm G-325A, Faisnéis Bheathaisnéise.

Ní mór don iarratasóir Foirm G-325A a chomhlánú ag lua na faisnéise beathaisnéise go léir. Úsáidfidh USCIS é seo chun incháilitheacht don sochar inimirce atá an t-iarratasóir ag iarraidh a chinneadh.

 • Íoslódáil agus comhlánaigh an Foirm G-32A . Ní theastaíonn aon táille comhdaithe.

Céim 3: Comhlánaigh Foirm I-864 Mionnscríbhinn Tacaíochta Urraitheora (Tú) do Thuismitheoirí.

Éilíonn an t-urraitheoir mionnscríbhinn tacaíochta (I-864) chun a dhearbhú go dtacóidh an t-urraitheoir go hiomlán leis an tairbhí inimirceach agus go bhfuil bealaí leordhóthanacha ag an urraitheoir chun tacaíocht airgeadais a thabhairt don inimirceach nua.

 • Níl aon táille comhdaithe ag Foirm I-864 nuair a dhéantar í a chomhdú leis an USCIS nó thar lear leis an Roinn Stáit (DOS).
 • Ní mór na réimsí seo a leanas a chomhlánú go hiomlán lena chinntiú go nglactar le Foirm I-865 ag suiteáil an sábháilte.
  • Urraitheoir an t-ainm deireanach
  • Seoladh urraitheora
  • Uimhir Slándála Sóisialta an Urraitheora
  • Síniú an Urraitheora
 • Tá teicneolaíocht barrachód 2D ag an bhfoirm nua chun cabhrú le faisnéis a bhailiú go tapa agus go cruinn. De réir mar a chomhlánaíonn an t-iarratasóir an fhoirm go leictreonach, stóráiltear an fhaisnéis.
 • Má chomhlánaítear an fhoirm de láimh, caithfear dúch dubh a úsáid.
 • Má chuireann an tIonad Víosaí Náisiúnta an fhoirm seo isteach, ba cheart na treoracha a sholáthraíonn siad a leanúint.

An bhfuil imní ort faoi thaisteal chuig na SA le riochtaí míochaine a bhí ann cheana?

Seo iad na pleananna árachais taistil IS FEARR duit Árachas taistil do dhálaí a bhí ann cheana

Céim 4: Scrúdú Leighis agus Foirm I-693.

Baineann gach iarratasóir a dhéanann iarratas ar Choigeartú Stádas le Buanchónaitheoir Dleathach Foirm I-693 a úsáid. Úsáidtear an fhoirm seo chun torthaí scrúdú leighis a thuairisciú don USCIS. Níl aon táille USCIS ar an bhfoirm seo, féadfaidh an dochtúir thart ar $ 300 + a ghearradh ar an tseirbhís seo.

 • Is é an dáta eisiúna reatha d’Fhoirm I-693 ná 03/30/2015. Glacann USCIS le haon eagrán eile roimhe seo.
 • Tar éis dó an scrúdú leighis a chríochnú, caithfidh an máinlia sibhialta Foirm I-693 a sholáthar don iarratasóir i gclúdach séalaithe. Seolfaidh USCIS an fhoirm ar ais má tá sí oscailte nó athraithe ar bhealach ar bith.

Céimeanna roghnacha

Ní theastaíonn na céimeanna seo a leanas agus iarratas á dhéanamh agat ar chárta glas tuismitheora. Is é an chéad chéim roghnach iarratas a dhéanamh ar údarú fostaíochta do na tuismitheoirí, rud a ligfidh dóibh oibriú go dlíthiúil sna Stáit Aontaithe. Is é an chéim roghnach eile iarratas a dhéanamh ar réamhdhoiciméad taistil parúl ar eagla go gcaithfidh na tuismitheoirí imeacht agus filleadh ar na Stáit Aontaithe agus an t-iarratas ar chárta glas á phróiseáil.

Foirm I-765, Iarratas ar Údarú Oibre ar Údarú Fostaíochta (EAD)

 • Is é $ 380 an táille comhdaithe, má iarrann an t-iarratasóir breithniú ar Ghníomh Iarchurtha do Núíosaigh in Óige (DACA), caithfear $ 85 breise a íoc in aghaidh na táille seirbhíse bithmhéadracha. Níl aon táillí bithmhéadracha ann d'aon chatagóir incháilitheachta eile.
 • Is féidir leis an iarratasóir teachtaireacht téacs agus nuashonruithe ríomhphoist a fháil freisin nuair a ghlacann USCIS le Foirm I-765. Is féidir é seo a dhéanamh trí a Foirm G-1145, Fógra Leictreonach maidir le Glacadh le hIarratas / Achainí .

Foirm I-131, Iarratas ar Dhoiciméad Taistil

Is é cuspóir na foirme seo cead reentry, doiciméad taistil dídeanaithe, nó réamhcháipéis taistil parúl, chun parúl a áireamh chuig na Stáit Aontaithe ar fhorais dhaonnúla.

 • Is é an dáta 03/22/13 an eagrán reatha. Ní ghlactar le foirmeacha ó eagráin roimhe seo.
 • Is féidir sonraí na táille comhdaithe a fháil de réir cineáil ag http://www.uscis.gov/i-131 .

Ceisteanna Coitianta um Urraíocht do Thuismitheoirí Cárta Glas

An féidir le sealbhóir cárta glas urraíocht a dhéanamh ar chárta glas do thuismitheoirí nó do dheartháireacha?
Níl, ní féidir ach saoránach de chuid na SA urraíocht a dhéanamh ar chárta glas do thuismitheoirí nó do bhaill teaghlaigh. Ní féidir le sealbhóirí cárta glas urraíocht a dhéanamh ar chárta glas do chéile agus do leanaí.

Cén fhad a thógann sé an cárta glas a fháil do thuismitheoirí nuair a chuirtear an t-iarratas isteach?
Maidir le catagóirí áirithe cosúil le tuismitheoirí, céile agus leanaí, tá an t-am próiseála cárta glas i bhfad níos giorra i gcomparáid le hiarratais eile cárta teaghlaigh atá bunaithe ar theaghlaigh. Ag brath ar an ionad seirbhíse a ndearna tú iarratas air, féadfaidh sé idir cúpla mí agus roinnt míonna a thógáil. I bhformhór na gcásanna, déantar an t-iarratas a phróiseáil laistigh de 6 mhí.

Fad atá an cárta glas ar feitheamh, an féidir le mo thuismitheoirí oibriú i SAM?
Níl, mura ndearna tú iarratas ar EAD agus má fuair tú iad, ní féidir leo aon chúiteamh a oibriú nó a fháil.

——————————

Séanadh: Is alt faisnéise é seo.

Ní thugann Redargentina comhairle dlí nó dlí, agus níl sé beartaithe go nglacfaí leis mar chomhairle dlí.

Níor cheart do bhreathnóir / úsáideoir an leathanaigh ghréasáin seo an fhaisnéis thuas a úsáid ach mar threoir, agus ba cheart dó teagmháil a dhéanamh i gcónaí leis na foinsí thuas nó le hionadaithe rialtais an úsáideora chun an fhaisnéis is nuashonraithe ag an am a fháil, sula ndéantar cinneadh.

Clár ábhair